Säkra byggverk

Som byggherre måste man se till att ha brandsäkra byggnadskonstruktioner. Detta för att förhindra att brand sprider sig om det skulle uppstå i en del av byggnaden. Det finns företag som erbjuder sina tjänster för att hjälpa just byggherrar och andra som bygger hus och anläggningar med att se till att deras byggnader blir rätt uppförda i det här avseendet. De är också en länk mellan byggherren eller företaget och kommunen eller någon annan myndighet för att ge råd och stöd inom detta ämne.

By evereesuche, Jan. 20, 2015, 12:34 a.m.